Installatievoorschrift

Dongemond Elektonica is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in led en lcd displays, (smd) leds, ledstrips, lichtkranten, led verlichting, lichtkranten en touchscreen technologie. Ons assortiment wordt o.a. toegepast in meet- en regelapparatuur, consumenten elektronica reclame borden, verkeerssystemen, speelautomaten en bij verliching. Sinds 1990 vertegenwoordigen wij fabrikanten met ervaring bij ontwikkeling en productie van led en lcd toepassingen.Installatievoorschrift Led lampen

LEES VOOR DE INSTALLATIE EN IN GEBRUIK NAME VAN DE LAMPEN DEZE VOORSCHRIFTEN ZORGVULDIG EN BEWAAR DEZE. PLAATSING EN INSTALLATIE:

STROOM UIT BIJ INSTALLATIE / VEILIGHEID OP DE EERSTE PLAATS. CONTROLEER OF HET GEBRUIK VAN DE LAMPEN NIET LEIDT TOT OVERBELASTING VAN HET ELEKTRISCHE CIRCUIT. CONTROLEER OF DE GELEVERDE PRODUCTEN KOMPLEET EN ONBESCHADIGD ZIJN; INDIEN BESCHADIGD NIET IN GEBRUIK NEMEN. GEBRUIK EEN GEAARD STOPCONTACT VOOR DE LAMPEN. HET INSTALLEREN MOET VOLLEDIG SPANNINGSVRIJ GEBEUREN. GEEN BRANDBARE MATERIALEN IN DE DIRECTE NABIJHEID VAN DE LAMPEN AANBRENGEN. DE AFSTAND TOT BRANDBARE MATERIALEN ZOALS B.V. MEUBELEN/GORDIJNEN MOET MINIMAAL 90 CM. BEDRAGEN. PLAATS DE LAMPEN NIET IN DE NABIJHEID VAN VOCHT ZOALS EEN BAD/DOUCHE/ZWEMBAD. VOORKOM DAT HET VOCHT OP ENIGE WIJZE DE LAMPEN KAN BEREIKEN VIA DE OMGEVING OF BEDRADING. HET NETSNOER NIET KLEMMEN. VOORKOM GEBRUIK VAN VERLENGSNOEREN, VERLENGSNOEREN ZO KORT MOGELIJK HOUDEN EN ROL DEZE NOOIT OP. ZORG VOOR HET TRILLINGSVRIJ OPHANGEN VAN DE LAMPEN. TRILLINGEN VERKORTEN DE LEVENSDUUR.

GEBRUIK:

DEK DE ARMATUREN NOOIT AF. GEBRUIK ALLEEN LED LAMPEN MET EEN DIMMER DRIVER OM TE DIMMEN. BIJ HET DIMMEN VAN LAMPEN ZONDER DIMMER VERVALT DE GARANTIE.TIJDENS TRANSPORT, OPSLAG OF GEBRUIK DE LAMPEN IN EEN VOCHTVRIJE EN STOFVRIJE RUIMTE HOUDEN. LEDS HEBBEN NA 1.000 BRANDUREN EEN TERUGVAL IN LICHTOPBRENGST; TOT 20% IN 10.000 BRANDUREN. BIJ INSTALLATIE DE PINNEN VAN DE LED T8 BUIZEN NIET AANRAKEN I.V.M. STROOM SCHOK! VERWACHTE LEVENSDUUR LED LAMPEN BEDRAAGT 10.000 TOT 20.000 BRANDUREN.

GARANTIE:

OP DE LAMPEN BESTAAT 1 JAAR GARANTIE OP FABRICAGE FOUTEN VANAF DE FACTUURDATUM; MET UITZONDERING OP DEFECTEN ONTSTAAN DOOR VERKEERDE INSTALLATIE OF ONDESKUNDIG VAKMANSCHAP. SCHADE OF DEFECTEN VOORTKOMEND UIT FOUTIEF GEBRUIK OF ABNORMALE BEHANDELING WORDEN NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE. DE GARANTIE DEKT NORMALE SLIJTAGE OF VERKLEURING VAN DE LAMPEN EN VERMINDERING VAN LICHTOPBRENGST NIET. DE FACTUUR DIE U ONTVANGT TIJDENS UW AANKOOP ONTVANGT IS UW BEWIJS VAN AANKOOPDATUM. HET BEWIJS KAN WORDEN GEVRAAGD IN GEVAL VAN EEN VORDERING ONDER DEZE GARANTIE. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE KOSTEN TEN GEVOLGEN VAN VERPLAATSING/TERUGSTUREN, MONTAGE/DEMONTAGE EN REPARATIE VAN DE KOOPDELEN, OM WELKE REDEN OOK. IN GEVAL VAN DEFECT DIENT U CONTACT OP TE NEMEN MET DONGEMOND ELEKTRONICA VOF.

ALGEMEEN:

BIJ HET PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN DE LED LAMPEN EN ARMATUREN DIENT U HET INSTALLATIE VOORSCHRIFT VAN ONZE LEVERANCIER AAN TE HOUDEN. DIT OM TE VOORKOMEN DAT ER KORTSLUITING KAN ONTSTAAN DOOR VOCHT PROBLEMEN. TEVENS DIENT U HIERMEE TE VOORKOMEN DAT ER BRAND ONTSTAAT DOOR GEBRUIK VAN VERKEERDE COMPONENTEN / KORTSLUITING OF VERKEERDE AANSLUITING. BIJ HET ONTBREKEN VAN EEN HANDLEIDING DIENT U DE VOORSCHRIFTEN VAN DE NEN NORM AAN TE HOUDEN BIJ IN GEBRUIK NAME VAN ONZE LED EN/OF LCD PRODUCTEN WORDEN AUTOMATISCH ONZE LEVERINGSVOORWAARDEN EN INSTALLATIE INSTRUCTIE GEACCEPTEERD. VERLICHTINGSARMATUREN – RICHTLIJNEN VOOR DE AANSLUITING OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE: NPR 3596:2005 NL ELEKTRISCHE INSTALLATIES VAN GEBOUWEN – DEEL 5-55: KEUZE EN INSTALLATIE VAN ELEKTRISCH MATERIEEL – OVERIG ELEKTRISCH MATERIEEL : HD 60364-5-559:2005 EN;FR – NORMEN TE VINDEN OP: HTTP://WWW.NEN.NL BIJ AFWIJKING VAN HET INSTALLATIEVOORSCHRIFT EN/OF DE BOVEN GENOEMDE NEN NORMEN VERVALT DE GARANTIE.