Subsidie

DSC01077
Er zijn vele mogelijkheden voor subsidie aan te vragen.
De regelingen worden door de overheid wel regelmatig herzien.
De overheid stimuleert duurzame en milieuvriendelijke energie.
Meer informatie over subsidies op de volgende sites:
http://www.agentschapnl.nl
http://www.allesoversubsidie.nl
http://www.energiecentrum.nl
http://www.brabantbespaart.nl
http://www.energiesubsidiewijzer.nl
http://www.milieucentraal.nl
http://www.duurzaamthuis.nl